Prentenboekensets blijven eigendom van Stichting PrentenboekenPlus maar worden in bruikleen gegeven aan leerkrachten en logopedisten van reguliere basisscholen en speciaal onderwijs voor leerlingen met een visuele beperking of met een taalontwikkelingsstoornis (TOS).

De sets bestaan uit:

1. het tactiele prentenboek met braille, zwartletters en voelbare reliƫftekeningen in kleur
2. het originele boek, indien van toepassing
2. de leeswijzer voor de voorlezer
3. een voorwerp

 

Leerkracht
Logopedist
Remedial teacher
Intern begeleider
Anders


Regulier basisonderwijs
Speciaal basisonderwijs
Voortgezet speciaal basisonderwijs
Anders

Hiermee ga ik akkoord dat deze gegevens gebruikt worden t.b.v. het toezenden van informatie en nieuwe prentenboeken.
Deze toestemming kunt u intrekken door een email te sturen naar info@PrentenboekenPlus.nl.