Lenen

 

PrentenboekenPlus leent prentenboekensets uit aan onderwijsprofessionals in het regulier en speciaal basisonderwijs. De doelgroep bestaat uit kinderen met spraak-taalontwikkelingsstoornissen, achterstanden in de taalontwikkeling en leerlingen met een beperkte spanningsboog.

Elke professionele begeleider die verbonden is aan een school kan zich als lid laten inschrijven. Vooralsnog brengt het lenen geen kosten met zich mee. Ongeveer 4 maal per jaar wordt er automatisch een boekenset opgestuurd. Heeft u een speciaal boek op het oog, dan kunt u dit aanvragen. U krijgt bericht als het gereserveerde materiaal naar de school wordt opgestuurd of wanneer dit niet te leveren is. De leentermijn van de boekensets kan per mail verlengd worden. De maximale uitleentermijn verloopt aan het einde van een schooljaar.

Stichting PrentenboekenPlus dekt alleen de kosten voor scholen. Logopediepraktijken en instellingen kunnen de eerste keer kosteloos lenen zodat men de methode kan beoordelen. Daarna kost het lenen € 7,50 per pakket.

Meld je vandaag nog aan! De eerst volgende prentenboekensets worden eind augustus verzonden, zodat je in het nieuwe schooljaar direct kan starten met veel PrentenboekenPlus lees- en leerplezier!

Een set bestaat uit:

1. het tactiele prentenboek met braille, zwartletters en voelbare reliëftekeningen in kleur
2. het originele boek, indien van toepassing
2. de leeswijzer voor de voorlezer
3. een voorwerp

 

 

Aanmeldformulier

 

  Leerkracht
  Logopedist
  Remedial teacher
  Intern begeleider
  Anders

  Regulier basisonderwijs
  Speciaal basisonderwijs
  Voortgezet speciaal basisonderwijs
  Anders

  Hiermee ga ik akkoord dat deze gegevens gebruikt worden t.b.v. het toezenden van informatie en nieuwe prentenboeken.
  Deze toestemming kunt u intrekken door een email te sturen naar info@PrentenboekenPlus.nl.