Organisatie

Organisatie

Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan van Stichting PrentenboekenPlus

 

Doelstelling van de organisatie

Verschillende kinderen – verschillende manieren om te lezen. PrentenboekenPlus ondersteunt met haar boeken lezen met verschillende zintuigen. Het is aan volwassenen om ervoor te zorgen dat kinderen toegang hebben tot cultuur en literatuur! PrentenboekenPlus ontwikkelt aangepaste prentenboeken voor (visueel) beperkte kinderen waarin ondermeer gebruik wordt gemaakt van braille en tactiele illustraties.

 

Bestuur per 1 juni 2018

De heer D.H.J. Eikemans, bedrijfskundig adviseur, voorzitter
De heer drs. G.G. Hulsebos, psychiater, secretaris
De heer J.J. Winkel, penningmeester, register belastingadviseur
De heer C.M.J. Versteegh, software-architect, algemeen bestuurslid

 

Operationeel team

Mevrouw N.G.C.M. Pelt MA, directeur.
Colette Pelt heeft een onderwijskundige achtergrond en beschikt over wetenschappelijke kennis op het gebied van jeugdliteratuur. Deze combinatie heeft geleid tot het ontstaan van de methodiek van PrentenboekenPlus; prentenboeken voor kinderen met een beperking met een didactische ondersteuning voor onderwijsprofessionals.
Mevrouw I.P.A. van der Heijden MA, taaldeskundige
De heer L. Slaats, communicatiedeskundige
Mevrouw I. Goossens, IBA-deskundige

 

Raad van Toezicht

Mevrouw R. Schepers (aandachtsgebied: Onderwijs)
De heer ir. R.J. de Groot (aandachtsgebied: Financiële bedrijfsvoering)
Mevrouw mr. M.L.W. Weerts (aandachtsgebied: Rechtskundige aspecten)

 

Adviseur

Mevrouw drs. E.I.T.M. Hertog, econoom.

 

Beschrijving van het project

Prentenboeken zijn een eerste kennismaking met de leescultuur en zijn van groot belang bij de ontwikkeling van ieder kind zowel cognitief, emotioneel en sociaal. Het huidige aanbod van boeken met voelbare illustraties en braille is zeer beperkt en bovendien is het verhaal veelal ondergeschikt.
De methode PrentenboekenPlus is meer dan een verhaal voorlezen en illustraties voelen. PrentenboekenPlus reikt een bewerkt verhaal aan waarmee bovengenoemde functies gehandhaafd blijven. Op basis van de analysemethode worden bij een bestaand prentenboek een leeswijzer, een voorwerp en reliëftekeningen ontwikkeld. Foto’s hiervan zijn opgenomen in de documentatiebijlage. Voor de realisatie hiervan werkt de stichting samen met een ervaren tekenaar die werkt volgens de richtlijnen voor het maken van voelbare tekeningen, een drukker gespecialiseerd in 2.5D-printtechniek en deskundigen op het gebied van tekstanalyse en prentenboeken. Daarnaast testen volwassen blinde personen het braille en de reliëftekeningen van de tactiele uitgave en met ouders en leerkrachten wordt de leeswijzer geëvalueerd.
Stichting PrentenboekenPlus wil in de periode 2016/2017 in totaal 10 titels uitgeven in een oplage van 50 exemplaren per titel. Hiervoor wordt een selectie gemaakt uit actuele prentenboeken die geschikt zijn voor bewerking qua verhaal, tekst en illustratie. Als prototype is de eerste titel in twee talen op eigen kosten van de stichting uitgegeven. De tweede titel kon worden ontwikkeld en uitgegeven dankzij een subsidie van Fonds XL. De stichting streeft naar een zo laag mogelijke gemiddelde verkoopprijs. De kosten voor ontwikkeling en productie zullen zoveel mogelijk worden gedekt uit giften, fondsen en subsidies.

 
Hieronder de titels waarvan de bewerking is afgerond in juni 2018.

Titel en auteur/illustrator

Gruwelijke Gorilla, Tony Ross en Jeanne Willis

Killer Gorilla, Tony Ross en Jeanne Willis

Sneeuwwitje breit een monster, Annemarie van Haeringen

Van de ezel die bleef staan, Jan De Kinder

Held op sokken, Bette Westera en Thé Tjong-Khing

Over een kleine mol die wil weten wie er op zijn kop gepoept heeft, Werner Holzwarth en Wolf Erlbruch

Ventje zoekt een vriendje, Ted van Lieshout en Ingrid & Dieter Schubert

Ik ben de STERKSTE!, Jan de Kinder

Piet en de zee, Arend van Dam en Alex de Wolf

Het kind in de kribbe, Bette Westera en Robin Ottens

The Child in the Manger , Bette Westera en Robin Ottens

Lodewijk I, koning der schapen, Olivier Tallec

PrentenboekenPlus heeft van de betreffende uitgeverijen toestemming ontvangen om de boeken te bewerken.

 

Doelgroep

De doelgroep bestaat uit jonge kinderen met een (visuele) beperking. Er zijn ongeveer 800 kinderen tot 14 jaar die blind zijn en 1800 kinderen die slechtziend zijn (bron: www.vision2020.nl). De meeste kinderen volgen regulier basisonderwijs en ontvangen hierbij ambulante onderwijskundige begeleiding. Dit in het kader van Passend Onderwijs. Daarnaast ontvangen deze kinderen ook algemene ambulante ontwikkelingsbegeleiding. Een ander deel van de kinderen volgt speciaal onderwijs. Er zijn ruim 600 (visueel) beperkte kinderen die onderwijs volgen in de groepen 1 t/m 4 (bron: https://swv.passendonderwijs.nl/). PrentenboekenPlus is met name geschikt voor kinderen met een ontwikkelingsleeftijd van vier tot acht jaar.
Via basisscholen en ambulante begeleiders worden de kinderen bereikt. Met PrentenboekenPlus hebben volwassenen een nieuw middel in handen om de kinderen in hun ontwikkeling te begeleiden en te stimuleren. Hiervoor is het noodzakelijk dat er een collectie wordt gevormd die onder handbereik is waar men vrij uit kan kiezen.

Stichting PrentenboekenPlus heeft de ANBI-status. Jaarverslag 2017

Stichting PrentenboekenPlus
Picture Books Plus Foundation
Bolwerk 1
4844 BR Terheijden
The Netherlands
telefoon: +31 6 34 93 15 01

BTW: NL855417341B01

KvK: 63825643

IBAN: NL02 TRIO 0391 0144 71

Info@PrentenboekenPlus.nl

www.PrentenboekenPlus.nl