Stichting PrentenboekenPlus

Verschillende kinderen – verschillende manieren om te lezen. PrentenboekenPlus ondersteunt met haar boeken lezen met verschillende zintuigen. Het is aan volwassenen om ervoor te zorgen dat kinderen toegang hebben tot cultuur en literatuur! PrentenboekenPlus ontwikkelt aangepaste prentenboeken voor (visueel) beperkte kinderen waarin ondermeer gebruik wordt gemaakt van braille en tactiele illustraties.

 

Doelgroep

PrentenboekenPlus is een organisatie die een inclusieve maatschappij nastreeft. Er wordt intensief gebruikt gemaakt van de methode
PrentenboekenPlus. Dit gebeurt in het onderwijs aan kinderen met visuele beperkingen, auditieve en communicatieve beperkingen, en aan kinderen met ernstige ontwikkelingsstoornissen of met lichamelijke en/of verstandelijke beperkingen.
In de onderbouw van het basisonderwijs hebben 36.000 kinderen een taalontwikkelingsstoornis. (bron: Ellen Gerrits UU) In het speciaal onderwijs, cluster 2, krijgen leerlingen met spraak-/taal-/communicatieproblemen, specifieke begeleiding. Echter cluster 2 is slechts het topje van de ijsberg; heel veel kinderen in het regulier onderwijs hebben geen arrangement maar extra ondersteuning is wel noodzakelijk.

 

Beschrijving van onze activiteiten

Prentenboeken zijn een eerste kennismaking met de leescultuur en zijn van groot belang bij de ontwikkeling van ieder kind zowel cognitief, emotioneel en sociaal. Het huidige aanbod van boeken met voelbare illustraties en braille is zeer beperkt en bovendien is het verhaal veelal ondergeschikt.
De methode PrentenboekenPlus is meer dan een verhaal voorlezen en illustraties voelen. PrentenboekenPlus reikt een bewerkt verhaal aan waarmee bovengenoemde functies gehandhaafd blijven. Op basis van de analysemethode worden bij een bestaand prentenboek een leeswijzer, een voorwerp en reliëftekeningen ontwikkeld. Foto’s hiervan zijn opgenomen in de documentatiebijlage. Voor de realisatie hiervan werkt de stichting samen met een ervaren tekenaar die werkt volgens de richtlijnen voor het maken van voelbare tekeningen, een drukker gespecialiseerd in 2.5D-printtechniek en deskundigen op het gebied van tekstanalyse en prentenboeken. Daarnaast testen volwassen blinde personen het braille en de reliëftekeningen van de tactiele uitgave en met ouders en leerkrachten wordt de leeswijzer geëvalueerd.
Stichting PrentenboekenPlus wil in de periode 2016-2020 in totaal 15 titels uitgeven in een oplage van 50 exemplaren per titel. Hiervoor wordt een selectie gemaakt uit actuele prentenboeken die geschikt zijn voor bewerking qua verhaal, tekst en illustratie. De kosten voor ontwikkeling en productie worden gedekt door donaties.

 

Bestuur

De heer drs. G.G. Hulsebos, psychiater, voorzitter
De heer J.J. Winkel, register belastingadviseur, penningmeester
De heer C.M.J. Versteegh, software-architect, secretaris

 

 

Operationeel team

Mevrouw N.G.C.M. Pelt MA, projectleider. Colette heeft een onderwijskundige achtergrond en beschikt over wetenschappelijke kennis op het gebied van jeugdliteratuur. Deze combinatie heeft geleid tot het ontstaan van de methodiek van PrentenboekenPlus; prentenboeken voor kinderen met een beperking met een didactische ondersteuning voor onderwijsprofessionals.
Mevrouw I.P.A. van der Heijden MA, taaldeskundige

 

 

Raad van Toezicht

De heer ir. R.J. de Groot (aandachtsgebied: Financiële bedrijfsvoering)
Mevrouw mr. M.L.W. Weerts (aandachtsgebied: Rechtskundige aspecten)
Vacature (aandachtsgebied: Onderwijs)

 

 

Adviseur

Mevrouw drs. E.I.T.M. Hertog, econoom.


Titel en auteur/illustrator

Gruwelijke Gorilla, Tony Ross en Jeanne Willis

Killer Gorilla, Tony Ross en Jeanne Willis

Sneeuwwitje breit een monster, Annemarie van Haeringen

Van de ezel die bleef staan, Jan De Kinder

Held op sokken, Bette Westera en Thé Tjong-Khing

Over een kleine mol die wil weten wie er op zijn kop gepoept heeft, Werner Holzwarth en Wolf Erlbruch

Ventje zoekt een vriendje, Ted van Lieshout en Ingrid & Dieter Schubert

Ik ben de STERKSTE!, Jan de Kinder

Piet en de zee, Arend van Dam en Alex de Wolf

Het kind in de kribbe, Bette Westera en Robin Ottens

The Child in the Manger , Bette Westera en Robin Ottens

Lodewijk I, koning der schapen, Olivier Tallec

Vlinders, Colette Pelt en Richard Lewington

Acrobaat en Circuspraat, Colette Pelt

Acrobatics and Circus Antics, Colette Pelt

Eén, twee, drie, vier… vijf zintuigen, Colette Pelt

PrentenboekenPlus heeft van de betreffende uitgeverijen toestemming ontvangen om de boeken te bewerken.

 

Stichting PrentenboekenPlus is een non-profit organisatie en heeft de ANBI-status.