Elke bijdrage, groot of klein

Elke bijdrage, groot of klein, is zeer welkom en essentieel voor onze stichting. Steun de stichting als particulier of bedrijf en lever een onmisbare bijdrage aan onderzoek en ontwikkeling om boeken voor iedereen toegankelijk te maken. Dankzij onze educatieve ondersteuning slagen scholen erin alle kinderen de kans te geven om prentenboeken te lezen, ongeacht afkomst, communicatieve, fysieke of visuele beperking. 

Bankoverschrijving 

Gebruik hiervoor de volgende gegevens: 

IBAN nummer: IBAN: NL02 TRIO 0391 0144 71 

Ten name van ‘Stichting PrentenboekenPlus’

Onder vermelding van ‘Donatie Stichting PrentenboekenPlus’