De Bibliotheek op school primair onderwijs

Impulsregeling Masterplan basisvaardigheden (MBV) II Nieuwe locaties de Bibliotheek op school po 2023-2024
De regeling vanuit het Masterplan basisvaardigheden van het ministerie van OCW is bedoeld om nieuwe basisschoollocaties aan te sluiten bij de Bibliotheek op school. Er is dit schooljaar € 2,23 miljoen beschikbaar voor maximaal 235 basisschoollocaties die willen starten met deze aanpak. Bij deze 235 scholen wordt dezelfde procedure gevolgd als bij de aanvraag in de eerste tranche in schooljaar 2022-2023.

Aanvraagtermijn
De aanvraag van de Impulsregeling Nieuwe locaties voor de 235 basisschoollocaties dient uiterlijk vrijdag 31 mei 2024 door de POI via ProjectConnect bij Stichting Lezen te zijn ingediend. In januari 2024 wordt de aanvraagmodule opengesteld. De uitkering van de bedragen zal zoveel mogelijk voor zomervakantie 2024 geschieden.