Taalontwikkeling

Taalontwikkeling

 

PrentenboekenPlus is een methode…

1. … voor de leerkracht, die aandacht besteedt aan voorlezen aan kinderen met een beperking
2. … die zich specifiek bezig houdt met de taalontwikkeling van blinde kinderen
3. … die door middel van prentenboeken begrip van figuurlijk taalgebruik, lichaamstaal en beeldtaal ontwikkelt
4. … die ervoor zorgt dat het regulier aanbod van prentenboeken toegankelijk is voor blinde kinderen
5. … waarbij interactief voorlezen mogelijk wordt gemaakt door voelbare tekeningen
6. … die ervoor kan zorgen dat het kind aan de hand van voelbare afbeeldingen ook vragen kan stellen
7. … waarbij kinderen bij toeval al jong in contact komen met braille
8. … die een koppeling maakt tussen een object (3D) naar een illustratie (2D)
9. … met grote contrastrijke illustraties voor slechtzienden
10. … die via boeken communicatie en participatie van blinden vergroot
 

Prentenboeken voorlezen is interactie

Vragen stellen, proeven aan woorden en deze woorden later weer gebruiken. Een gesprek over de verwachting van het verhaal, als er pas een paar bladzijden zijn voorgelezen, biedt gespreksstof voor een boeiende gedachtewisseling.

 

Prentenboeken voorlezen fundament van begrijpend lezen

Door het lezen van prentenboeken komen kinderen in aanraking met woorden die ze niet vaak horen in het dagelijks leven. Hierdoor wordt de woordenschat vergroot. Deze zogenaamde laagfrequente woorden komen ook veel voor in lesboeken, leesboeken en informatieve boeken. Daarmee is dit genre in de periode van ontluikende geletterdheid van groot belang als voorbereiding op begrijpend lezen. Prentenboeken lezen vergroot de woordenschat, geeft kennis van genres en begrip van verhaalstructuren.

 

Emotionele en sociale ontwikkeling door voorlezen

Naast de cognitieve functies van verhalen zijn er ook nog de emotionele en sociale functies. Bij de emotionele functie kan het gaan om een ritme in een tekst die prettig in het gehoor ligt of een afbeelding die je aanspreekt. De sociale functie van een verhaal maakt het mogelijk je te verplaatsen in de hoofdpersoon. Of juist helemaal niet. Prentenboeken zijn dus van groot belang bij de ontwikkeling van ieder kind.

 

Taalontwikkeling voor visueel beperkte kinderen

Bij PrentenboekenPlus staat de taalontwikkeling bij blinde en slechtziende kinderen centraal. De methode is een voorbereiding op begrijpend lezen en het voorkomen van ‘zweeftaal’. Het ondersteunt en stimuleert het interactief voorlezen zodat kinderen de rijke wereld van het verhaal en de illustraties kunnen verkennen. Conceptvorming van taalbegrippen wordt in de onderstaande video uitgelegd.

 

Boekenset PrentenboekenPlus

De oplossing is een prentenboek aangevuld met een speciale leeswijzer, een 3D voorwerp dat centraal staat in het verhaal en een tactiele uitgave met voelbare tekeningen in kleur en het verhaal in braille plus groot lettertype.

 

WEB_Gruwelijke_Gorilla met 4 items

 

De eerste uitgave van PrentenboekenPlus: ‘Gruwelijk Gorilla’ van Tony Ross en Jeanne Willis
1. pluchen gorilla, 2. tactiele uitgave met braille en reliëftekeningen, 3. leeswijzer en 4. het originele prentenboek. Hierbij wordt meegeleverd pluchen moeder- en babymuis.

 

Hoe lees je voor met PrentenboekenPlus?

De introductie bestaat uit het laten voelen van één of meerdere driedimensionale voorwerpen. Deze voorwerpen zijn gerelateerd aan het boek en zorgen ervoor dat de jonge lezer wordt geholpen om een verband te leggen tussen de reliëftekening en dat wat het voorstelt.
De voorlezer leest voor uit het oorspronkelijke prentenboek. Het kind met de visuele beperking heeft de tactiele uitgave voor zich liggen…In de handleiding vindt de voorlezer algemene aandachtspunten bij het lezen met visueel beperkte kinderen en bij het gebruik van het tactiele prentenboek.
Bij ieder verhaal is een specifieke leeswijzer beschikbaar waarin per bladzijde enkele leestips worden gegeven. De tips gaan over tekst en illustratie en bespreken lichaamstaal, figuurlijk taalgebruik en beeldtaal. Aan de hand van deze tips kan de voorlezer het verhaal uitdiepen en verkennen met het kind.
Van iedere spread (twee tegenover elkaar liggende bladzijden) is een stukje van de afbeelding gekozen voor de tactiele uitgave en door middel van een reliëfdruktechniek voelbaar gemaakt. Hierbij staan ook enkele woorden in zwartletters en in braille afgedrukt. De tactiele tekeningen zijn niet bedoeld als een tactiele oefening maar ondersteunen het gesprek over het verhaal.

 

LICHAAMSTAAL Waarom staat Mol met zijn handen in zijn zij? Sven heeft zojuist de afbeelding gevoeld en doet dit na.