Prentenboeken en taalontwikkeling

Wilt u meer weten over hoe PrentenboekenPlus prentenboeken toegankelijk maakt voor jonge kinderen met een taalontwikkelingsstoornis? Volg dan onze workshop.

Tijdens het intensief bekijken en vergelijken van bron- en eindboeken en het werken met de tactiele prentenboeken leert u hoe u de beide prentenboeken afzonderlijk of naast elkaar kunt inzetten. Jeugdliteratuur en multi-sensorische informatieverwerking worden met elkaar verbonden.
De boeken van PrentenboekenPlus zijn kosteloos te lenen bij de Stichting. U kunt een aanvraag doen via de website.

Lenen is alleen mogelijk na het volgen van de workshop.

Kennismaken met PrentenboekenPlus via workshop op locatie of interactieve online workshop

Workshop op locatie De inhoud van de cursusmiddag is opgebouwd rondom het prentenboek Held op sokken maar alle prentenboekensets van PrentenboekenPlus zullen ter inzage liggen.

Interactieve online workshop Een week voordat deze plaatsvindt, wordt de prentenboekenset Held op sokken opgestuurd. U krijgt dezelfde les en gelegenheid tot vragen stellen als bij de workshop op locatie.

PrentenboekenPlus tijdens de Kinderboekenweek 2020 ‘En toen?’

Het prentenboek Held op sokken van Bette Westera, met illustraties van Thé Tjong-Khing is één van de thematitels van de Kinderboekenweek 2020. PrentenboekenPlus heeft deze titel bewerkt in het kader van inclusief onderwijs.

Voor wie?

Leerkrachten, intern begeleiders, remedial teachers, ambulant begeleiders, logopedisten, taal-/leescoördinatoren en onderwijsassistenten uit het regulier en speciaal basisonderwijs die zich willen verdiepen in taalontwikkeling door het gebruik van prentenboeken.

Kosten

De kosten voor deelname bedragen €99,- per persoon.

De inkomsten van de cursusmiddagen worden, naast verschillende subsidies, ingezet om nieuwe boeken te bewerken, zodat continue nieuw bewerkte materialen beschikbaar komen.

Inschrijving

Inschrijven klik hier
De datum van de workshop zal in overleg vastgesteld worden.

Data

De data van de workshops zullen in overleg vastgesteld worden.

Door wie?

Rosine Schepers en Colette Pelt geven samen de workshop.