Colette Pelt

Colette Pelt

Colette Pelt (1966) heeft haar PABO-opleiding gevolgd aan de Marnix Academie in Utrecht en werkte daarna enige tijd als leerkracht. Na enkele jaren pakte zij een nieuwe studie op en rondde deze af met een onderzoek naar aanpassingen in de jeugdliteratuur. Dit thema legde de basis voor PrentenboekenPlus: hoe maak je prentenboeken toegankelijk voor kinderen met een beperking zonder dat er verarming in beeld en taal optreedt? Inmiddels zijn er 15 boeken in de collectie!
De combinatie van onderwijskundige achtergrond en wetenschappelijke kennis van jeugdliteratuur vormen de pijlers voor deze interessante workshop.

Colette is sinds 2015 projectleider bij PrentenboekenPlus.