PrentenboekenPlus koppelt jeugdliteratuur aan taalvaardigheid

 

PrentenboekenPlus heeft 3 trainingen ontwikkeld. Wilt u weten hoe u alles uit een prentenboek haalt voor jonge kinderen met een taalontwikkelingsstoornis? Afhankelijk van het doel waarvoor je je kennis zou willen vergroten, kun je je aanmelden voor training 1, 2 of 3.

Training 1

PRENTENBOEKEN IN DE KLAS

Door het jaar heen zijn er nationale evenementen waarbij specifieke prentenboeken centraal staan. In deze bijeenkomst wordt verdieping aangeboden bij één thematitel.

In de Kinderboekenweek 2020 ‘En toen?” is één van de thematitels het prentenboek Held op sokken van Bette Westera, met illustraties van Thé Tjong-Khing. Tijdens het intensief bekijken en vergelijken van het bron- en eindboek en het werken met de tactiele prentenboek leert u hoe u de beide prentenboeken afzonderlijk of naast elkaar kunt inzetten.

Deze training is voor leerkrachten en begeleiders in het basisonderwijs en zal twee uur in beslag nemen.

Training 2

PRENTENBOEKEN, PRAKTIJK EN THEORIE

In deze bijeenkomst zal de aandacht liggen op verhaalanalyse. De dag zal begonnen worden met betekenisgeving aan dit woord naar aanleiding van voorbeelden. Daarna zal er ingezoomd worden op

  • lichaamstaal
  • beeldtaal
  • figuurlijk taalgebruik

En de drie functies van jeugdliteratuur

  • cognitieve functie
  • emotionele functie
  • sociale functie

Onderzocht wordt hoe deze begrippen zich verhouden tot jeugdliteratuur. Daarnaast worden opdrachten uitgereikt die aan de hand van tactiele prentenboeken gemaakt worden.

De training is bedoeld voor logopedisten en remedial teachers.

Deze bijeenkomst duurt een dag.

Training 3

PRENTENBOEKEN, PRAKTIJK, THEORIE EN REFLECTIE

Dag 1 is identiek aan die van training 2 maar voor de periode tussen de twee lesdagen krijgt u opdrachten en literatuur mee om de methode van PrentenboekenPlus in de praktijk toe te passen.

De opdrachten worden in groepjes geëvalueerd en in een portfolio verzameld zodat u op een later tijdstip ook op een hoog niveau deze prentenboeken kunt inzetten.

De training is bedoeld voor logopedisten en remedial teachers.

Deze bijeenkomst duurt twee dagen.