Voel, lees en leer met
PrentenboekenPlus
De leukste
tactiele prentenboeken
Omdat iedereen van een mooi prentenboek
moet kunnen genieten

Voel, lees en leer met PrentenboekenPlus

Met PrentenboekenPlus leren kinderen met een communicatieve, auditieve of visuele beperking genieten van de wondere wereld van prentenboeken. Genieten van een mooi prentenboek is voor deze kinderen namelijk niet vanzelfsprekend. PrentenboekenPlus biedt speciale prentenboeken met voelbare illustraties, waarbij spelenderwijs luisteren, praten, denken en doen wordt gestimuleerd. Dit heeft een bewezen effect op de spraak- en taalontwikkeling bij jonge kinderen.

De unieke lees- en leermethode is gebaseerd op bekende prentenboeken waar kinderen van houden en geschikt voor kinderen van 4 tot 8 jaar. De aangepaste prentenboeken prikkelen tijdens het lezen meerdere zintuigen. Voelbare illustraties zorgen voor een extra beleving: de tastzin. De methode van PrentenboekenPlus maakt prentenboeken voor ieder kind toegankelijk. Zeker in de klas, waar het zo belangrijk is om onderdeel te zijn van de groep.

Een brede doelgroep

Onze prentenboeken zijn een groot succes in het onderwijs bij kinderen met taalontwikkelingsstoornissen en/of communicatieve, auditieve en visuele beperkingen. De prentenboeken van PrentenboekenPlus helpen kinderen bij het (verder) ontwikkelen van taalbegrip, context en sociale vaardigheden.

De prentenboeken zijn voorzien van braille, maar dat houdt niet in dat de prentenboeken alleen geschikt zijn voor kinderen met een visuele beperking. De illustraties worden met voelbare lijnen gemaakt en geven door de textuur weer wat er op de pagina te zien is. Hierdoor worden ook kinderen met een taalachterstand gestimuleerd om over het verhaal te praten.

De prentenboekenset

PrentenboekenPlus verzorgt een prentenboekenset die geschikt is voor instellingen in het speciaal en regulier basisonderwijs en gebruikt kan worden in logopediepraktijken. De set bestaat uit het originele prentenboek, het tactiele prentenboek, een bijpassend voorwerp en de leeswijzer.

Het originele prentenboek kan klassikaal worden voorgelezen, terwijl de kinderen die dat nodig hebben het tactiele prentenboek gebruiken om mee te lezen. Daardoor kunnen ook zij het verhaal goed volgen.

Tijdens het voorlezen staan er in de leeswijzer belangrijke aspecten om bij stil te staan. Niet alleen didactisch, maar ook om onderdelen in context te plaatsen. In een-op-een begeleiding kan hier nog nadrukkelijker bij worden stilgestaan.