Waarom PrentenboekenPlus?

PrentenboekenPlus is ontstaan vanuit het streven naar een volledig inclusieve maatschappij. In de onderbouw van het basisonderwijs hebben ruim 36.000 kinderen een taalontwikkelingsstoornis (bron: Ellen Gerrits UU). In het speciaal basisonderwijs (zgn. cluster 2) krijgen leerlingen met spraak-, taal- en/of communicatieproblemen specifieke begeleiding. Het grote probleem is dat cluster 2 slechts het topje van de ijsberg is. Heel veel kinderen in het regulier basisonderwijs die nét buiten deze doelgroep vallen hebben geen arrangement en dus ook geen extra ondersteuning. En juist die ondersteuning is wel noodzakelijk.

Weer meedoen in de klas

Kinderen die buiten deze regelingen vallen zijn dus aangewezen op de opmerkzaamheid van een leerkracht, inclusieve gedachte in de school of opmerkzame ouders die tijdig hulp inschakelen.

De praktijk leert echter dat dit vaak te laat gesignaleerd wordt, waardoor er al sprake is van een achterstand. PrentenboekenPlus biedt door toepassing van onze bewerkte tactiele prentenboeken en bijbehorende leeswijzer een handvat waardoor het weer mogelijk wordt voor het kind om gewoon mee te doen met de rest van de klas.

Het belang van lezen

Prentenboeken zijn een eerste kennismaking met de leescultuur en zijn van groot belang bij de ontwikkeling van ieder kind – zowel cognitief als emotioneel en sociaal. Het huidige aanbod van prentenboeken met voelbare illustraties en braille is zeer beperkt en bovendien is het verhaal veelal ondergeschikt.

De methode PrentenboekenPlus is meer dan een verhaal voorlezen en illustraties voelen. PrentenboekenPlus reikt een bewerkt verhaal aan waarbij de unieke functies van een prentenboek behouden blijven. Dit maakt het mogelijk dat kinderen met een communicatieve beperking ook profiteren van de emotionele, cognitieve en sociale functies van een verhaal. Dit draagt actief bij aan de ontwikkeling van sociaal-emotionele en praktische vaardigheden. Op basis van de analysemethode worden bij een bestaand prentenboek een leeswijzer, een voorwerp en reliëftekeningen ontwikkeld.

Weer Samen Naar School

Weer Samen Naar School biedt onderwijs met zorg op maat aan kinderen met een beperking op een reguliere basisschool. Een zeer nobel streven dat we ten zeerste aanmoedigen als schoolvoorbeeld van inclusiviteit in het onderwijs.

PrentenboekenPlus is uitermate geschikt als lesvorm om klassikaal onderwijs te bieden, terwijl het kind (of kinderen) in de klas een eigen tactiel prentenboek heeft en zodoende dus zeer goed deel kan nemen aan het onderwijs. Daardoor voelt hij of zij zich ook echt onderdeel van de klas.