Prentenboeken en taalontwikkeling

Wil je meer weten over hoe PrentenboekenPlus prentenboeken toegankelijk maakt voor jonge kinderen met een taalontwikkelingsstoornis? Volg dan onze workshop. Tijdens het intensief bekijken en vergelijken van bron- en eindboeken en het werken met de tactiele prentenboeken leer je hoe je de beide prentenboeken afzonderlijk of naast elkaar kunt inzetten.
De boeken van PrentenboekenPlus zijn kosteloos te lenen bij de Stichting. Je kunt een aanvraag doen via de website. Lenen is echter alleen mogelijk na het volgen van de workshop. De inkomsten van de workshops worden ingezet om nieuwe bronboeken te bewerken naar tactiele boeken.

Inschrijven

De kosten van de workshop zijn 99 euro*p.p. bij minimaal 5 deelnemers per school/organisatie. Klik hier om in te schrijven
De locatie en de datum van de workshop zal in overleg vastgesteld worden.

Voor wie?

Leerkrachten, intern begeleiders, remedial teachers, ambulant begeleiders, logopedisten, taal-/leescoördinatoren en onderwijsassistenten uit het regulier en speciaal basisonderwijs die zich willen verdiepen in taalontwikkeling door het gebruik van prentenboeken.

Door wie?

Rosine Schepers en Colette Pelt geven samen de workshop.