Waarom PrentenboekenPlus?

PrentenboekenPlus is ontstaan vanuit het streven naar een volledig inclusieve maatschappij. In de onderbouw van het basisonderwijs hebben ruim 36.000 kinderen een taalontwikkelingsstoornis (bron: Ellen Gerrits UU). In het speciaal basisonderwijs (zgn. cluster 2) krijgen leerlingen met spraak-, taal- en/of communicatieproblemen specifieke begeleiding. Het grote probleem is dat cluster 2 slechts het topje van de ijsberg is. Heel veel kinderen in het regulier basisonderwijs die nét buiten deze doelgroep vallen hebben geen arrangement en dus ook geen extra ondersteuning. En juist die ondersteuning is wel noodzakelijk.

Verschillende kinderen – verschillende manieren om te lezen. PrentenboekenPlus ondersteunt lezen met verschillende zintuigen. Het is aan volwassenen om ervoor te zorgen dat kinderen toegang hebben tot cultuur en literatuur! PrentenboekenPlus ontwikkelt aangepaste prentenboeken voor (visueel) beperkte kinderen, waarin onder meer gebruik wordt gemaakt van tactiele illustraties en braille.

Doelgroep

PrentenboekenPlus is een organisatie die een inclusieve maatschappij nastreeft. Er wordt intensief gebruikt gemaakt van de methode PrentenboekenPlus. Dit gebeurt in het onderwijs bij kinderen met communicatieve, auditieve en visuele beperkingen.

In de onderbouw van het basisonderwijs hebben ruim 36.000 kinderen een taalontwikkelingsstoornis (bron: Ellen Gerrits UU). In het speciaal basisonderwijs (zgn. cluster 2) krijgen leerlingen met spraak-, taal- en/of communicatieproblemen specifieke begeleiding. Het grote probleem is dat cluster 2 slechts het topje van de ijsberg is. Heel veel kinderen in het regulier basisonderwijs die nét buiten deze doelgroep vallen hebben geen arrangement, en dus ook geen extra ondersteuning. En juist die ondersteuning is wel noodzakelijk.

Onze activiteiten

Prentenboeken zijn een eerste kennismaking met de leescultuur en zijn van groot belang bij de ontwikkeling van ieder kind, zowel cognitief als emotioneel en sociaal. Het huidige aanbod van prentenboeken met voelbare illustraties en braille is zeer beperkt. Bovendien is het verhaal veelal ondergeschikt.

De methode PrentenboekenPlus is meer dan een verhaal voorlezen en illustraties voelen. PrentenboekenPlus reikt een bewerkt verhaal aan waarmee de functie van het prentenboek gehandhaafd blijft. Op basis van de analysemethode worden bij een bestaand prentenboek een leeswijzer, een voorwerp en reliëftekeningen ontwikkeld. Voor de realisatie hiervan werkt de stichting samen met een grafisch ontwerper die werkt volgens de richtlijnen voor het maken van voelbare tekeningen, een drukker gespecialiseerd in 2.5D-printtechniek en deskundigen op het gebied van tekstanalyse en prentenboeken. Daarnaast testen volwassen blinde personen de braille en de reliëftekeningen van de tactiele uitgave en met ouders en leerkrachten wordt de leeswijzer geëvalueerd.

Stichting PrentenboekenPlus heeft nu in totaal 16 titels uitgeven in een oplage van 50 exemplaren per titel. Hiervoor wordt een selectie gemaakt uit actuele prentenboeken die geschikt zijn voor bewerking qua verhaal, tekst en illustratie. De kosten voor ontwikkeling en productie worden gedekt door donaties.

Organisatie

Stichting PrentenboekenPlus is een non-profit organisatie en heeft een ANBI-status. Wij kunnen onze doelstelling voor inclusief onderwijs uitvoeren dankzij onze donateurs.

Jaarverslag 2022

 

Bestuur

Mevrouw dr. S.J.M. van Brussel, associate lector, voorzitter
De heer J.J. Winkel, register belastingadviseur, penningmeester
De heer C.M.J. Versteegh, software-architect, secretaris

Operationeel team

Mevrouw N.G.C.M. Pelt MA, projectleider.

Colette heeft een onderwijskundige achtergrond en beschikt over wetenschappelijke kennis op het gebied van jeugdliteratuur. Deze combinatie heeft geleid tot het ontstaan van het concept van PrentenboekenPlus: prentenboeken voor kinderen met een beperking inclusief didactische ondersteuning voor onderwijsprofessionals.

Colette Pelt
Colette Pelt

Adviseurs
Mevrouw drs. E.I.T.M. Hertog, econoom
Mevrouw I.P.A. van der Heijden MA, taaldeskundige

Raad van Toezicht

De heer drs. G.G. Hulsebos, psychiater NP
Mevrouw mr. C.H. Muusse, juriste
Mevrouw dr. K.C. Kuiper, klinisch neuropsycholoog en orthopedagoog

Titel en auteur/illustrator 

Prentenboeken

 • De gelaarsde kat, Xavier Deneux
 • De redders van Ruigrijk, Marc de Hond en Esther Rosier
 • Gruwelijke Gorilla, Tony Ross en Jeanne Willis
 • Held op sokken, Bette Westera en Thé Tjong-Khing
 • Het kind in de kribbe, Bette Westera en Robin Ottens
 • Ik ben de STERKSTE!, Jan de Kinder
 • Lodewijk I, koning der schapen, Olivier Tallec
 • Moppereend, Joyce Dunbar en Petr Horácek
 • Over een kleine mol die wil weten wie er op zijn kop gepoept heeft, Werner Holzwarth en Wolf Erlbruch
 • Piet en de zee, Arend van Dam en Alex de Wolf
 • Roodkapje en de boze wolf, Xavier Deneux
 • Sneeuwwitje breit een monster, Annemarie van Haeringen
 • Van de ezel die bleef staan, Jan De Kinder
 • Ventje zoekt een vriendje, Ted van Lieshout en Ingrid & Dieter Schubert

Informatieboeken

 • Acrobaat en Circuspraat, Colette Pelt
 • Eén, twee, drie, vier… vijf zintuigen, Colette Pelt
 • Vlinders, Colette Pelt en Richard Lewington

Engelstalig

 • Acrobatics and Circus Antics, Colette Pelt
 • Killer Gorilla, Tony Ross en Jeanne Willis
 • The Child in the Manger, Bette Westera en Robin Ottens

PrentenboekenPlus heeft van de betreffende uitgeverijen toestemming om de prentenboeken te bewerken.