Voor professionals
PrentenboekenPlus

Genieten van een mooi prentenboek is niet voor ieder kind vanzelfsprekend.

Voor professionals
PrentenboekenPlus

Kinderen met visuele, auditieve of communicatieve beperking kunnen verschillende problemen ervaren wanneer zij samen met een volwassene een prentenboek lezen.

Voor professionals
PrentenboekenPlus

Speciaal voor begeleiders van deze kinderen ontwikkelt Stichting PrentenboekenPlus prentenboeken die als doel hebben het uitlokken van communicatie.