Voel, lees en leer met PrentenboekenPlus
Hoera 10 jaar PrentenboekenPlus!
De leukste
tactiele prentenboeken
Omdat iedereen van een mooi prentenboek
moet kunnen genieten

Tactiele prentenboeken

Als logopedist of leerkracht ken je de kracht van prentenboeken, maar hoe kun je dat inzetten bij kinderen met een communicatieve, auditieve of visuele beperking?

Prentenboeken leren kinderen belangrijke basisvaardigheden door de emotionele, cognitieve en sociale functies van een verhaal. Prentenboeken sluiten nauw aan bij de belevingswereld van kinderen.

PrentenboekenPlus maakt sensorische informatieverwerking (SI) mogelijk. Dankzij de tactiele illustraties kun je het verhaal niet alleen horen en zien, maar ook voelen. Dit biedt extra mogelijkheden om het verhaal te ervaren, wat de concentratie en betrokkenheid vergroot.

Kerndoelen Speciaal Onderwijs

Alle prentenboeken van PrentenboekenPlus geven ondersteuning om de kerndoelen voor het speciaal onderwijs te behalen. Het lezen van tactiele prentenboeken draagt bij aan de taalontwikkeling van de kinderen omdat ze leren…

  • …communiceren met woorden, gebaren, picto’s of andere voor hen geëigende middelen.
  • …gesproken taal begrijpen en gebruiken.
  • …deelnemen aan gesprekken in verschillende communicatieve situaties.
  • …lezen voor dagelijkse toepassingen.
  • …gebruik maken van schriftelijke taalvormen.
  • …een zo ruim mogelijke woordenschat begrijpen en gebruiken.

bron: https://www.slo.nl/sectoren/so/kerndoelen/

De prentenboekenset

PrentenboekenPlus laat kinderen met een communicatieve beperking genieten van een verhaal door grote voelbare, contrastrijke en kleurrijke illustraties.

Een set van PrentenboekenPlus bestaat uit

  • een tactiel prentenboek
  • een bijbehorend voorwerp
  • de leeswijzer
  • het originele prentenboek

De leeswijzer

De leeswijzer biedt de voorlezer handvatten om verhaal- en taalbegrip te vergroten. Hierbij valt te denken aan het voorspellen van de afloop van een verhaal, het herkennen en uitbeelden van emoties van de verhaalfiguren. Per pagina worden tips gegeven om samen het verhaal te ontdekken. Laagfrequente woorden krijgen extra aandacht.

Bijzondere samenwerkingen met…

In nauwe samenwerking met de beste Nederlandse auteurs en illustratoren worden door Colette Pelt ( PABO en master in Jeugdliteratuur) van PrentenboekenPlus prentenboeken bewerkt zodat alle kinderen er gebruik van kunnen maken. Onder andere de uitgeverijen Gottmer, Lemniscaat, Leopold, Oogappel, de auteurs als Bette Westera, Joke van Leeuwen en de illustratoren Thé Tjong-Khing, Anne-Marie van Haeringen verleenden hun medewerking. Allen ontvingen diverse onderscheidingen voor hun werk. Daarnaast is ook samen met de Efteling een prachtig boek tot stand gekomen.