Contact

Contact

Stichting PrentenboekenPlus

Info@PrentenboekenPlus.nl

Bolwerk 1
4844 BR Terheijden

+31 (0) 6 34 93 15 01

Bankrekening NL02 TRIO 0391 0144 71

Kamer van Koophandel: 63825643

 

ANBI
PrentenboekenPlus is een Algemeen Nut Beogende Instelling. We hebben een ANBI-status. Deze is ons toegekend door de Belastingdienst. Dat betekent onder andere dat u, onder voorwaarden, uw gift of donatie fiscaal kunt aftrekken.

Copyright

Op de teksten en foto’s van deze website rust copyright bij Colette Pelt .